Zundithwale lyrics

Genre: 
Gospel

-

.

[chorus]
Zundthwale nakalok ngezongalo zobubele x2
Ndiziphosa kuwe nkosi, nkosi Yesu ndiphuthume x2
Izixhobo zam ziwile, zithathiwe nguSathana x2
Xa ndiyekelwelwa nguwe ndophalala njengamanzi x2
Kuyahanjwaaaaa  
.
Thi ma-ma-ma-mamamay, x2
Dutsu, dutsu
Thi ma-ma-ma-mamamay, x2
Haaaaaayibo!! Tjuuu tjuu tjuuu
tongue emoticon  
.
Xa ndiyekelwa, xa ndiyekelelwa nguwe
Xa ndiyekelelwa, ndiyekelelwa nguwe
Wen' uzundithwale
[leading chorus]
Zundithwale Jehova ngezo ngalo
Ndithi zundithwale
Undithwale ngezongalo
Mamamamamama

-