Zundiqondisise Lyrics

Album: 
The One Love Movement on Bantu Biko Street
Song Year: 
2006
Genre: 
Jazz

-

.

verse1:
Awulilo iphupha lam
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ungelilo izimba lam
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Zange ndathi andinako
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Nguwe owandenz’ usana
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ndinendlela yam yokuphuma
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ndinendlela yam yokungena
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ndinendlela yam yokuthetha
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ndinendlela yam yokundiza
 
verse2:
Awunguwo uvimba wam
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ungeyiyo indima yam
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Zange ndathi andazi nto
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Nguwe owandenz’ iqaba
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ndinendlela yam yokuthetha
(Zundiqondisise, zundiqondisise)
Ndinendlela yam yokubhabha

More songs

-