Zandisile Lyrics

Iya ho hi hele haya hoyo
Iya ho (1st bg repeated whole length of song)
I hi hele haya haya haya (solo bg)
He iyo iyo iyaho (chorus)
Yenza njalo Zandisile
Ndibek’ ithemba lam kuwe
Ndibonile Zandisile
Ongeke ukubone wena
Sesidlulil’ enzulwini
Nethambeka liyehlela
Zukhumbule Zandisile
Nguwe nguwe ilifa lam
 
[Chorus]
 
Uzowuwela  lo mlambo
Uthathe ndakuphelelwa mna
Ngamaqhaw’ angehlulwa nto
Uliqhawe iqhawe lam
Zumamel’ ekuthuleni
Isand’ esokuqondisa
Zu zungakhonz’ inyembezi
Amandla nguw’ ungazideli
 
[Chorus]

.

-