Yizo Mthizo Lyrics

Song Year: 
2017
Genre: 
Hip Hop

-

.

[Intro]
Yi the way kungakhona, nom' ungang'dlela umona
Uzohlangana nabo kau kulela corner
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona (wenza zona)

Hey hey
Yizo kau! (wenza zona)

[Verse 1]
Yile life yok'thand' istraadi nabangani
S'tshelana ukuthi lento siyayenza nakanjani
Young, black &amp gifted k'hlangene nenkani
iAttitude ithi ucabang' ukwenzani?
'Sengak' vuthel' amaLas'Born
'Senga thint' uRev mangabe 'khona ongakholwa
K'sase yibo labafana baseZola
And ng'sa shay' ingoma for ukuthi ninga khohlwa
Ithi ngin'tshele man, ngin'khumbuzeni
Look around you this is not the USA
Aniyazi lento nina k'samele niy'guduzeni
Sibe siy'shaya singabhekanga njengo Mthuthuzeli
The General, bazoy'bhaqa second half
Bazoy'thola lokh'ya sebadliwa 11-1
Flow liba qhaqha upende something like turpentine
Abekho kuLevel yam, angeke baRap-e nam

[Chorus]
Yi the way kungakhona noma ungang'dlel' umona
Uzohlangana nabo kau k'lela corner
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona (wenza zona)
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona
Nabanye sebaya phakamisa mabeng'bona
Bonke, nalaba bebathi "ay lona" (ay lona)
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona (wenza zona)
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona

[Verse 2]
Ende, z'sanokuz' shaya
Izinto z'mane ukwenzeka ama chips anokuz'Fry-a
Ng'shaya ngathi ang'boni kau iBeef ilok' iz'Braai-a
K'shuth' maw'yimi ama lyrics anokuz'bhala
Isifo saseZola kau bang'thelele
Ende ngasho ngathi ngiz'shaya z'phelele
Tot-tot, qho, ngiyak'tshel' ungaz' ukhenyeke
Like, "Bar man keep them coming" angeke ng'phelelwe
It's bars man I keep them rhyming ngeke ng'wayekele
The drugs and the chicks, the clubbing into eniy'hlelele
I'm out for the k... Heh yazin' ithi ngik'hlebele
Abaz' that the kid is something else bavelelwe
Ngiyababa I'm chilli abazi kau nguw'pelepele
And I'm from the streets, so angis'bhayi leSkelem
Sey'bhari zabo sisi, angina mngani weCeleb
Heh? Hayi kau, ang'shintshi ngiy' Kasi Rap ngok'phelele

[Chorus]
Yi the way kungakhona noma ungang'dlel' umona
Uzohlangana nabo kau k'lela corner
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona (wenza zona)
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona
Nabanye sebaya phakamisa mabeng'bona
Bonke, nalaba bebathi "ay lona" (ay lona)
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona (wenza zona)
Bathi Yizo ngoba uMthizo wenza zona

[Verse 3]
They don't want us to get on the scene
Ngoba s'shay' iKasi Rap ende senz' amasimba
Ubandlululo kau bakheth' iphela emasini
Ithi ngik'tshele bathini...
Bathi, "you not gonna blow up" bathi "you not gonna blow up
If you do a show nobody gon' show up
Cause nobody wants to hear all that sh** about Zola"
Hmm, 'yabona abana ngqondo bazonya!
You think I never wish I was North God
Huh, all this sh** about the streets is simply because that's where I'm from kau
Kanti why'd you think we still keeping it raw kau?
Okuyiko yiko, iYizo Yizo yayenz' iBomb kau...
So since siy'bambe daar
Kuzo zonke ley'phithiphithi sisase la (sisase la!)
Bathini? Ini? Bay'thathe waar?
Bangay'jitha bay'shintshe, iAuthenticity isase la!

[Outro]
*ambience*

More songs