Yesu Unamina Lyrics

Album: 
Victorious In His Presence
Featuring: 

-

.

Utani ndzi hlulela yeso kahi kwaswo swindzi tinkaka
Maxangwini nale hlomuleni yeso una mina ndziunisa moya
Wanga yeso yehova i murisi wa mina ndzikanga ndzinga
Pfumali chumu niloko ndzinga famba a koveni wa xinyami
Yeso una mina
Utani ndzi hlulela yeso
Kahi kwaswo swindzi tinkaka maxangwini nale hlomuleni
Yeso una mina

Ndziunisa moya wanga yeso yehova i murisi wa mina
Ndzikanga ndzinga pfumali chumu niloko ndzinga famba a
Koveni wa xinyami yeso una mina
Utani ndzi hlulela yeso
Kahi kwaswo swindzi tinkaka maxangwini nale hlomuleni
Yeso una mina
Ndziunisa moya wanga yeso yehova i murisi wa mina
Ndzikanga ndzinga pfumali chumu niloko ndzinga famba a

Koveni wa xinyami yeso una mina
Utani ndzi hlulela yeso
Kahi kwaswo swindzi tinkaka maxangwini nale hlomuleni
Yeso una mina
Ndziunisa moya wanga yeso yehova i murisi wa mina
Ndzikanga ndzinga pfumali chumu niloko ndzinga famba a

Koveni wa xinyami yeso una mina
Utani ndzi hlulela yeso
Kahi kwaswo swindzi tinkaka maxangwini nale hlomuleni
Yeso una mina
Ndziunisa moya wanga yeso yehova i murisi wa mina
Ndzikanga ndzinga pfumali chumu niloko ndzinga famba a
Koveni wa xinyami yeso una mina
Utani ndzi hlulela yeso
Kahi kwaswo swindzi tinkaka maxangwini nale hlomuleni
Yeso una mina

Ndziunisa moya wanga yeso yehova i murisi wa mina
Ndzikanga ndzinga pfumali chumu niloko ndzinga famba a
Koveni wa xinyami yeso una mina

-