The Whole Thang Lyrics

Genre: 
Hip Hop

-

.

[Intro] 
Die hele ding 
La …la… la… la… la 
Hey wena… hu… 
Ooohhh ooohh oooh oooh 
 
[Verse 1 - Towdee] 
Tshameka bapala dlala 
If you don’t then you know gore le wena wa sala 
He mzala, bona bo ngwana ba tlala 
Ka bonako s’ka senya nako mfana zwakala halala 
So wa bona le wena mfethu ke tsona tsena mfethu 
All of a sudden ga re sego go a bora mona mfethu 
Bona get a little , bietjie hier beraka in the middle 
Go tsididi tsikitsiki futhumatsa lefatshe 
Towdee Mac ke lehipi la motse moshate 
For your mind ere ke o betse ka tse monate 
Ha o nqave o nkutlwela ka mabare bare 
Towdee this and that mpetse ka lehare 
Ha o bona bare wa bona le wena o ka se ntshware 
So harde, miss it to you like ga o apare 
I got your chick going Towdee o nketsang 
Mara… 
 
[Chorus] 
You aint heard the whole thang 
S’ka rasa wa e senya 
Just lyric ya go penya 
Wa utlwa ya go penya, aint got it… 
You aint heard the whole thang 
S’ka rasa wa e senya 
Just lyric ya go penya 
Wa utlwa ya ro penya 
Ha se ntho e nyane ke the whole thang 
 
[Verse 2 - Khuli] 
Six chicks in the living room ba lwanela zweli 
They aint leaving till six mak’seni 
How we bubble them chicks in the clubs many 
How they loving us sick we got plenty 
From a bottle of JD, sorrows to buy brandy 
Things we do for ma-medi really 
You know I, do this for like kgatlhan’ 
Now they catch feelings coz they heard me on Gaz’Lam 
I got a fan base from here to Brakpan 
You aint heard die hele ding e tla kwan’ 
If you wanna know about ho’s I got some 
If you wanna know about a flow I got one 
If you wanna know about dough then suck my… 
What’s don’t shine touch love like ntwnanyan’ 
Mix the juice and gin tlatsa galase to rim 
Like a gym but… 
 
(Chorus) 
 
[Verse 3 - Kaygee] 
Le a tseba hore nare ke mang 
Ke masepa ke bohale ke jwang 
Ke go tlatsa wena o tshwere ngwana 
You know nka le tlhakatlhakanya 
Ene in case ha o tsebe ke rola le mang 
Khuli Chana, T.O double senganga 
Ha ke ba tshwere lena le ka nketsang 
Ebile ko le chayela gore ditshang 
Iyo… bazoom, bazoom zoom zoom zoom 
E Khuli Chana ao ba chayele dintshang 
Bazoom, bazoom zoom zoom zoom 
Towdee Mac ao ba chayele ditshang 
Bazoom, bazoom zoom zoom zoom 
S’ka rasa wa senya man 
Morafe here we go 
Just so you know… baby 
 
(Chorus)x2 
 
[Bridge] 
Ha se ntho e nyane ke (ha se ntho e nyane ke…) 
Ha se ntho e nyane ke whole thang (ha se ntho e nyane ke…) 
Die hele ding … s’ka rasa man 
Just lyric lyric go 
Die hele ding … s’ka rasa man 
Just lyric lyric go 
Ha se ntho e nyane ke… 

More songs

-