Wenzile Lyrics

Album: 
Joyous 22: All For You
Featuring: 

-

.

Wenzile okuhle kodwa
Empilweni yami yonke
Malibongwe! Malibongwe!
Oh Malibongwe igama leNkosi

Wezwa ukukhala kwami
Wangikhipha obishini olunzima
Wangibeka edwaleni
Wangishiya neculo Elisha