Uzobuya nini Lyrics

Album: 
The One Love Movement on Bantu Biko Street
Song Year: 
2006
Genre: 
Jazz

-

.

verse1:
Umfan’ onengqondo
Wayaz’ indlela e…
Bhek’ emasimini
Eyokuvuna injongo
Wahamba noNxele
Wahamb’ akabuya
Wahamba nelanga
Sihlel’ emnyameni
 
verse2:
Ndize ndakhwel’ ibhasi
Ndazokukhangela
Ndizoqala ngaphi
Ukukukhangela
Ndaze ndakhumbul’ amaphupha am
Ndahlala eGoli
 
Xa ndihamba indlela yam
Mehlwen’ adlulayo
Ndohlala ndikukhangela
Ndizokukhangela

More songs