Ungatsheli Muntu lyrics

Hello sisi, kunjani?
My name is Earl, elakh' ubani?
Have they told you 'kuthi umuhle namhlanje?
Ungesabi sondela, ngfun' ukwaz' ubhloma va
And let's change numbers, sibe abangane
.
[prechorus]
Ngyaz' unomuntu, nam umuntu nginaye
Ubuhle bunobuntu
Ngicel' ukuthi sthandane
.
[chorus starts]
Woza sondel' ungesabi
Ungshayel' ijika, sbhlom' ekasi lami
Nje ngepntshisi esihlahleni skamakhelwane
Ngizoktshontsha ngikhlephule kancane
[repeat]
.
Kodwa ungatjeli munu
Baby ungatjeli muntu
[repeat]
[chorus ends]
.
Call me professor
When I caress her I'll take you to the moon
I'll***
Uzohlala njal' ukhala ngam 
Ungishaya ngama call backs
You'll be begging me for more
.
Intw' emnandi iyaphindwa
Masbonana mina nawe makube yinika nika
uzohlala njal' ungikhumbula
Ungishaya ngama call backs
.
[prechorus -> chorus]
.
[outro]
(Phone rings)
'The person you called is not available at present
Please leave your message after the out tone'
'Hey you, I guess you busy right now
But I, I understand you are with your girl but
Please get back to me Asap,
I, I miss you'
.
(Phone rings)
'Hey there, this is ***, 
You know what to do after the out tone'
'Hey, I got your voicemail and I'm sorry. 
I was kinda busy
But er, I know its early and 
It's kinda strange but i like you
I miss you too, bye'
.
[chorus]

-

-

-