Ungapheli umoya son Lyrics

Album: 
Heads and Tales
Song Year: 
2005
Genre: 
Hip Hop

-

.

 
Jah neh, bak’ceti umoya
Bayak’cindezela yeh
Ngapha bayak’loya
Ungawari son uzoba grand
 
[Chorus]
Ungapheli umoya son
Noma bak’bamba ngendliziyo
Seb’zemeni uyakguzuka ngedla yesimo
Ngithi ungapheli umoya son
If you the type that’s hard to find
Redefined sebak’ ringa blind
You shouldn’t mind
Ungapheli umoya son
Shayela phantsi s’keep persist
Watch you wrist
Better yet you better pump up your fist
Ungapheli umoya son… ungapheli umoya son
Ungapheli umoya son… ungapheli umoya son
 
Nami ngikhulele e-loxion, ngifiya go e-bok’sini
Hai ebukhosini, maw’qcosha fede kcuf the flossing
Uyazi uzohlangana namahlanya aphuma e-stoksini
Abo-thata zonke nalezi ezifaga ipilisi e-sok’sini
Uqcwele ngabo subusa sbali nabo kopzen
Sik’qcoqca nje nge-envelope e-groot mayise posini
S’phela ebotsotsini, s’fike e-spotini s’khiph’ i-four stina
S’bulalwe ugoloko kuzekuse s’sipi pozini
Mawuza ngama-ada sek’vule is’phogo ngenokiri
S’khiphe kop seer kush’ itayera kushone iskontiri
Celebration yama kguzu sbali mawe popile
Ulova uqcobile uk’phapha nezinja zik’tholile
Hayi ngoba bew’gula sbali bebathi ubodile
Idlozi lebonile, manje ses’khipha zonke qcondini
Nami babe ngithatha nje ngephanga mara ngipopile
Nami babethi ngiba-writela amanga benga ngiqcodile
 
[Chorus]
 
Eintlek indaba baningi babe ngithathela phantsi ngathi ngik’mhlabathi
Ngizama uk’hlanganisa bangena ndaba nomphakathi
Ses’shay’ i-karate ngoba ses’khathele abathakathi
Bas’valela ngaphandle kanti eish azikhiphi ngaphakathi
Sow’vumelana mani manje saying I’m incredible
Sok’shayisa ngomoya son like a car that’s convertible
Us’nakisa ngami abakwazi nje bezo gura sure
Uloko ubay’ iskelem sam’ noma s’tura so
Like coke masters dope from line to line
Got everybody calling you tight with me that’s fine
I can’t even finish a verse without a punch line
Eintlek fuck back stabbing mina ngizok’ gwaza nine nine
Okay sisukeleni, siyenzi i-film ke bas’bukeleni
Nginibuyisela emuva nje ngekara es’take ‘mnyukelweni
Izinto zomhlaba zibiz’ iqcwaba saba
The O is trying to pull you down nje ngeskipa esivesi umkhaba
 
[Chorus]
 
Sure this is it ntwana, you can make it just try to do your best
Shis’ inyama, and forsaken try to push the nest
Ushaye umkhathala nge-bomb as if you never knew your rest
Uguthi ubani uthole i-record deal loko akusho niks
Span lesi, mawuze ngok’lala thol’ i-blanket
It’s fine yes, but I gotta fill up my pockets
It’s time yes, for you to pull strings on the puppet
Cut the dumbness bamb’ i-fosholo siqcwale nge-market
 
[Chorus]
 
Eh this one is ‘specially dedicated to you out there suffering
Fede niks kau, noma ublomile daar ekhoneni
Us’phushel’ ama-orange us’bayis’ iphepha
Kguzuka sbali one day kuzoba grand
Uyazi zonke lezinto ziyajika
Fede niks it’s your boy Pro, you know
Letting you know that ah sisonke
Sure case, once again it’s P.R.O
Beatmaker I.D.B what?