Umuzi Wami (My Family Home) Lyrics

Kuthi angihambe, ngihamba lekhaya, ngidlala isangoma
(I felt I should go, I should leave this home and visit a diviner)
-- Hawu! Ayikho into enjalo madoda! (X2)
(Hey! this is a fraudulent activity, you guys!)
Sabula amanga isangoma
(The diviner told me lies)
Samnuka umkami ekhaya
(and blamed my wife at home for all my misfortune)
Hawu! Ayikho into enjalo madoda!
(Hey! this is a fradulent activity, you guys!)
 
Chorus
Muzi wami, udlala ngomuzi wami
(My home and family, the diviner tried to play with
my home and family, and destroy them)
 
Kuthi angihambe, ngihamba lekhaya, ngidlala isangoma
(I felt I should go, I should leave this home and visit a diviner)
-- Hawu! Ayikho into enjalo madoda! (X2)
(Hey! this is a fraudulent activity, you guys!)
Sabula amanga isangoma
(The diviner told me lies)
Samnuka umkami ekhaya
(and blamed my wife at home for all my misfortune)
Hawu! Ayikho into enjalo madoda!
(Hey! this is a fradulent activity, you guys!)

-

Featuring: 
Album: 
Crocodile Love / Ya Vuka Inkunzi
Song Year: 
1997

-

-