Umuzi Okhanyayo Lyrics

Album: 
Joyous 18: One Purpose
Song Year: 
2014
Genre: 
Gospel

-

.

Jerusalema
Umuzi okhanyayo
Ngingeze ngakubala
Okuhle okulaphaya
Akukabonakali
Kudlula konke okunye
kumnandi kulowo muzi
NeNkosi ikhona le
Kuyezwakala khona
Ihubo lentokozo
Baningi abangcwele
Abakhona laphaya

-