Umoya Praise Medley Lyrics

Umoya weNkosi wathath' uHezekiya wam'beka endaweni
Wajikela ngapha wabon' amathambo omileyo kakhulu
Wamemez' uHezekiya wathi mathambo mathambo hlanganani

Ash' amathambo, eza egijima
Umoya kaJehova uyavuselela
Khuluma nalesimo iNkosi inamandla
Ungithatha la

Angibeke le
UJesu unobubele ngam

-

Album: 
Joyous 18: One Purpose
Song Year: 
2014

-

-