Umfutho Lyrics

(PRO KID intro)
 
[VERSE 1]
Chis, chis Chisi irap yamapansula
Uzokuzwa ngaphakathi makarafula
Bathi kputswa bathakathi makakhafula
Ubahlukanise’umhlathi makehlafuna
Indaba k’mele uthathi iskhathi maw'bahafula
Umasingena kwamaparty baya jabula
Sibabona kasi to kasi wen’uhlalu la
Manje so’skaleliskhathi uzenz’ustapura
Siyabonga, asibe nice scele sjaaive sonke
Wena nika mini price sisovava more
Shiya obo boot ten, abakashayi score
yini awusabuyi vele, manje why upake so?
 
[Chorus]
noma ungasbheka wena ngeke usenze lutho (X2)
sinobufutho (X3)
 
[VERSE 2]
Ok awu’ngtshele
Uzo'zela nini ngobangathi bak’thumile?
Wena tshela mina ubonibhari mang’thulile?
Indaba ubseventeen uphethuk’lala thina sivukile
And ngiyazmela mina nkawu la ung’thusu uthukile
Come on naw’uyabona kuwaz' happen
Nomungabalabal’ uzosala amakwala uthandindaba mahala we affording a sowetan
Socgwala mabalabala s'dlala summer to summer nabantwana abacgwala amachama siyazenzela
Ndaba niyabafa bashana sonqama ngamagama uzolala ukhabakhaba bese siyakdedela
Sispana nabomama baba hama baba naba bayababa uzosaba’cgwal' upele pele
Ok asibayekele, thina s’shelele, basdedele, as’kekele, siz’hlekele
Yes, bebathi ngzobuza
manje la ng’hamba khona bathi ngiy’bhoza
aw’nawe woza
Benga nabolova
Amalahla kush’inyama hlokoloza
Yes, bebathi ng'zo buza
manje la nghamba khona bathi ngi'busa
aw’nawe woza
Benga nabolova
Amalahla kush’inyama hlokoloza
 
[CHORUS]
noma ungasbheka wena ngeke usenze lutho (X2)
sinobufutho (X3)
noma ungasbheka wena ngeke usenze lutho (X2)
sinobufutho (X3)
 
(Brickz)
Uzo hlanganami ngqgok amazaza
Uzo hlanganami ng’blome namajita bese svula amaboot
Uzo thu’uyaphapha bese ng’donsilephapha
Uzo phaphama uvukephansi uthuyabheka bese s'vulamaboot
Ebaba angithi skhule ngendlala
Sokhabakhaba guluva bese thina sithi ushoda kangaki
Zothola abanye bablome'kameleni
Zothola abanye bakwatele mina kanti ngizi'ncebelelile
Esmancedu’ ukuthi ng’dinge negada
Ngabe’ngbemile, ngabengifonela abantwana yo!
And then abanye bathi ubricks uyadakwa
And then abanye bathe mina angnandaba hayi san!
Uzokhumbulu ukuthi ng’fike ngak’dala
And then abanye bakhuluma ngama memorabala yo
And bheka manje ngibabonisa njalo
Brigado no P.R.O lemilomo siya’vala yo!
 
[CHORUS]
Noma ungasbheka wena ngeke usenze lutho (X2)
Sinobufutho (X4)
Noma ungasbheka wena ngeke usenze lutho (X2)
sinobufutho (X4)
kunjalo 
 

-

Featuring: 
Album: 
Continua
Song Year: 
2012

-

-