Umdlwembe Lyrics

Album: 
Tsotsi Soundtrack
Song Year: 
2006
Genre: 
Kwaito

-

.

Yewena
Ungazongihlanyisa wena
Ungazongihlanyisa kawu uyabona
Kushuthi kumele wenze into yakho.
Ngizakuphula ikhanda lova, ngikushaya inhloko baba
 
Phuu guluva ngiyakukhafulela
Bhade lami wena ukhomba mina?
Bhade lami uzongihlanyisa,
Kuyofa inzizwa kuyosala abafelokazi
Ekasathani ekhosombeni ngithi khala mdlwembe
Ekasathani emakhoneni ngithi khala guluva
Uyangizwa bhade lami uhlale wazi yamadoda ayipheli
Uyangizwa bhade lami hlale wazi yamadoda ayipheli
Ekasathani ekhosombeni ngithi khala mdlwembe
Ekasathani emakhoneni ngithi khala guluva
Bhade lami ukhomba mina?
Uhlale wazi yamadoda ayipheli
E bhade lami ukhomba mina?
Yewena yemdlwembe
 
[Chorus]
Yelele yemdlwembe uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Yelele yemdlwembe uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami wena ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami wena ukhomba mina uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami uhlale wazi yamadoda ayipheli
 
Qhamuthushula omnyama, kusase yibo labafana base Zola
Bamba ibonda ‘yabona ukuthi umzala ufuna amakgekgeba
Bhekala phezukwama tafula sesibuzy siyaxovaxova
E slender woza la, bheka la ngithi woza uzosithola
Siphethe ibhola lomlilo xuvu siyashosholoza
Bhade lami siboniseni omunye futhi umuzi onotshwala
Siyofika kuleyondawo kuyosala abafelokazi
Asifika kuleyondawo kuyosala abafelokazi
Kuyofa insizwa kosala abaguluva masifika kuleyondawo
Kuyofa aboguluva kusale ama beer masifika kuleyondawo
Bhade lami, bhade lami angithi vele wena vele ubheke mina
Ngoba nami vele mfana ngibheke wena, bhade lami bhade lami..
 
[Chorus]
 
Ekasathani ekhosombeni ngithi khala mdlwembe
Ekasathani emakhoneni ngithi khala guluva
Bhade lami ukhomba mina? Uhlale wazi yamadoda ayipheli
Bhade lami ukhomba mina? Uhlale wazi yamadoda ayipheli
 
AmaGugu alelizwe ayosala emathuneni.

-