Tsiki Tsiki Lyrics

Song Year: 
2014
Genre: 
Kwaito

-

.

Ikuphi mbizo namhlanje?
iyoh. aish
Tsiki Tsiki yoooo
 
Makdhlala lesghubu ngvele ngkhumbule insuku ezadlula Bek’ sayenziwa amaescurl ekhanda bes’ jaiva ngo Mdu Bes’ sheri ngudhu nabocheri bekumnandi vantoeka plus ngyakhumbula ngfisi iskhathi singabuyela emuva Noma kuninvula usfica simemabheshini Skoqo-koqo sonyaweni sfakimali emasoksini Bekusaqcokwa, ezinye sdhaya amakhanda Amapantsula bengasheli bewaqonyelwa uk’jaiva 
 
Izinto zakdhala bezimnandi ngyakthsela bra wam’ Uyakhumbula besisathenga inkauza nango 1 rand wena uyadhlala, ngenkuphinduyifixe le life Besjaiva sijuluke kubemanzi, dlala lenumber Sthandana namacherry asekasi singenandaba nok’dlala Bowusfixa emaphathini sonke sqcoke ngokfana Vele ku obvious ekasi thina skule sidlali kwaito Wena ukhule sekdlali House
 
tsikitsiki yoh waw’kuphi wena? tsikitsiki yoh wa’ngakanani la? x2
 
Vele lesgubhu ebesivusu tsotsi blind elele ebsuku vele lesgubhu besiyenza k’mane kuhlangane lesculo vele lesgubhu besiyenza ibhari iqedhe imali yomlungu vele- vele yisgubhu besiyenza ngathi ingane yomuntu vele lesgubhu besipholisa amakhanda nabosgubhu vele lesgubhu besiyenza izinto zihlangane zisasuka vele lesgbhu besiyenza ingane ibuyele endlini yakubo vele- vele lesgubhu besiyenza kulalwe kuze kukhaleiqcudhe
=
 
ngihamba ngamabonda, sezidlile zikhaba amabodhlela kujaiva kudliwe imali yestokvel uyozwa ngempela ongena mali uyombona ngokuyiboleka ngshaya ungibize top ngiyak’khiphela not umkokotelo tsiki-tsiki iphimbizo bekungalindwa kuphelinyanga kushiswi nyama, kudlalwi number bebeyikhipha easy imali beku easy maan, bebangekho abo Mr Stinchy la bekuthandwana blind akekho obebukela omunye phansi
 
tsikitsiki yoh waw’kuphi wena? tsikitsiki yoh wa’ngakanani la? x2
 
Insuku zak’dhala bezimnandi ngiyakuthsela bra wam’ Uvuka ekuseni ushaya ibhabhlazi uzungelwa yikhanda bekusaphathwa lama founu ane ariel aqcwale izandla bowungadhingi itransie ukuze ukwazw uku approacher abantwana impahla zokuqcoka bekukhona ezokuhamba nezo kuhlala ekhaya ngivuka ekseni ngiswenkile angani kuphele ichristmas akekho ong’thintayo, usis ujola ighintsa elisatshwayo begumnandi maan spila ngyigubhu zokudhuraiza
 
tsikitsiki yoh waw’kuphi wena? tsikitsiki yoh wa’ngakanani la? x2

-