Tibidi Waka Lyrics

Album: 
Naledi Ya Tsela (Guiding Star)
Song Year: 
2007
Genre: 
Jazz

-

.

Mapule seithati sa mefelelo
Mapule seithati sa mefelelo
 
Moleta wa maithese
Moleta wa maithese
 
Seithati saka samafelelo
Ofaketse meruka
O swanelwa ke meruka
Ebile O retwa le ke bakgalabe
 
Moleta wa maithese
Moleta wa maithese
 
Tibidi waka le bone
Tibidi waka le bone mo!
 
Mapule seithathi sa mafelela
Lebone laka la mafelelo
 
Moleta wa maithese
Moleta wa maithese
 
O fakatse meruka
O swanelwa ke meruka
 
Seipone sa ka samafelelo
Mapule seithati sa mafelelo
Moleta wa maithese
Moleta wa maithese
 
Dibidi waka le bone
Dibidi waka le bone mo.
 
Mase bot sana waka wa go betlwa gabotse
Botse bots eke yo mmotse
Go feta lentsu le la botse
 
Mmsebotsana owe
Mmsebtosana
Sethati sa ka sa mafelelo owe
 
Moleta wa maithese
Lyoo moleta wa maithese
 
Dibidi wa ka lebone
Dibidi wa ka lebone mo
Dibidi wa ke lebone
Dibidi wa ka lebone mo

More songs