Thwel ubunzima Lyrics

Album: 
Zandisile
Song Year: 
2004
Genre: 
Jazz

-

.

Thwel’ ubunzima
Thwel’ ubunzima sibuthwel’ ubunzima
(bg harmony throughout length of song)
 
(Chorus x1)
 
Ungay’ ebhay’
Uy’ eGoli
Sibuthwel’ ubunzima
Naphi naphi uzothola
Sibuthwel’ ubunzima
Wandibek’ endaweni
Ephantsi
Ndone ndilidili
Uyasinda lo mthwalo
Ndizow’ bopha lo mthwalo
Ubizwe ngegama lam
Ndiyambon’ ukhonze yena
Uhamba ngayibonayo
 
(chorus)
 
Ndafika esapha
Kungekho neziko
Ndabiza bonke ngale nale
Ndacela umbono
Bathi uye wayithatha
Wayibek’ emagxeni
Susa njalo fund’ ukuphila
Ethubeni uzobona
Uzoyithol’ impendulo

More songs

-