Themba Lyrics

Album: 
My Truth
Song Year: 
2016
Genre: 
Afro Soul

-

.

uma ngibuk’ esbukweni
ngibon’ usizi nezinyembhezi,
I can’t help but wonder
how such a beautiful face
goes through so much and still smile.
Themba awubulali,
themb’ uyaphilisa,
ukuba wawu bulala,

ngabe kade safa
ngiphelwa nga mandla,
ngiphelelwa ngu moya,
isizathu sokuphila asikho
um shattered to the core,
I look around

nothing makes sense,
nothing feels right.
no fighting spirit left.
Themba awu bulali,
Themb’ uya philisa
ukuba wawu balala ngabe kade saga

-