Theko Ya Lona Lyrics

Album: 
Restored (Live)
Song Year: 
2016
Genre: 
Gospel

-

.

Theko ya lona e feta
Ea silevera le gauta.

Ke lengolo le monate
Le tsoang mane leholimong,
Le ngoletsoe 'na ke Ntate.
O re ke kene bophelong.

Theko ya lona e feta
Ea silevera le gauta

More songs