Thandolwethu Lyrics (translated)

Album: 
conquering spirit
Song Year: 
2013
Genre: 
Afro Soul

-

.

[Verse 1]
 
Ndandinomfana omuhle (i had a beautiful boy)
Igama lakhe uThandolwethu (his name was Thandolwethu[our love])
Hhe! ndim'thanda endithanda (i loved him, he loved me)
Sasingehlulwa nazintumbo (we couldn't be separated)
 
[Chorus]
Weyophula inhliziyo yam' (then he went and broke my heart)
Ndingam'cingelanga (unexpectedly)
Weyophul' inhliziyo yam' 
Ndingalindelanga (out of the blue)
Wethandolwethu
uThandolwethu
Ndakwenzanina Thandolwethu (what did i do to you, Thandolwethu?)
Ndakwenzanina Thandolwethu
 
Ooh ooh ooh ooh ooh
We! ndik'xelele (let me tell you)
Bendicinga ukuba ndizohlala nawe (i thought I'd live with you)
Bo! awu! bonke (they all did)
Bendingazi (how could i know)
Bendicinga ukuba ungowami ( i thought you were mine alone)
Kanti ungowethu sonke (but you were all of ours) 
 
[Chorus]
 
Ukuba kuwe ndiphelele 
Ndakwenzanina Thandolwethu
Ndakwenzanina(background) Wo Weyophul'inhliziyo yam'
Weyophula inhliziyo yam'
uThandolwethu

-