The Superstar Lyrics

Album: 
Bouga Luv
Song Year: 
2004
Genre: 
Kwaito
Corrections by: 
Barcode

-

.

(Chorus x2)
Oh yes it's Kabza
Ngoana
The superstar
he'll make you jiva waya waya
Wherever you are
 
Yabon'u Kabza uzonibekela 
Ubuyile futhi uzonidayisela
Usasemuhle niyam'halela
Isazozalwa le tsotsi ezom'pakisha
Nomingazalwa izongithola ngivutha
Ke tsoere di tsipi ke shapa feela ke sa vutsa
Kungena cleva ezimisele ozovimba
Ngoba bayazi u Kabza uthwele induku akathi kusasa
 
Number one Nox' man s'yabloma nabolova
Abanengi bathi I'm a lyrical killer
Angithathi ama chance ngiyasazi story sam
Bouga luv is not a poser but a winner
Ungayisusa kule Kwaito ungayimela kule Kwaito ungayikhuphula le kwaito
Ungayeka isikolo but awukwazi kuphumelela
Bheka namuhlanje ubani oyasiyekela
 
Angikwazi ukuyeka into engiyiqalile
Kumele ngiyiqadelele
Angali isaka langena mara mina ngizospana ngathi ngilambile
Angikwazi ukuyeka into engiyiqalile
Kumele ngiyiqadelele
Angazi isaka langena mara mina ngizospana ngathi ngilambile
 
(Chorus x2)
 
Nangu dumehlezi uyangena
Inkosana yomphakathi uyena yedwa
Ke tlile mo ho tla o sebetsa
Ke o joetsa ntho eena ea o retla Mang? Bouga two? 
Mamputi oa tsona kea o joetsa
EngmeropaO e kopanya le liphala kea joetsa
O tla ho hlantsa
O tla ho bontsaKe la nnete lona lena letsatsantsa ke kakapa ha tsa berela
O tla ba traba ha Nkosi Sikelela
 
Number one Nox' man s'yabloma nabolova
Abanengi bathi I'm a lyrical killer
Angithathi ama chance ngiyasazi story sam
Bouga luv is not a poser but a winner
Angikwazi ukuyeka into engiyiqalile
Kumele ngiyiqadelele
Angali isaka langena mara mina ngizospana ngathi ngilambile
Angikwazi ukuyeka into engiyiqalile
Kumele ngiyiqadelele
Angazi isaka langenamara mina ngizospana ngathi ngilambile
 
(Chorus x2)
 
If God is for me
Who dares be against me
That's a promise he gave me when he saved me
No weapon will prosper that's against me
So I can focus on the mission that he set for me
Now I see that things are getting serious
Anything I do I take it serious
Ngizokugoba tsotsi I'm serious
Nothing changed except the drugs I'm serious
I still raise hell when
I'm not given heaven
Still sell music make hits for my brethren
Still tell you when I think that you out of order
Till the day I die a short caller
 
Number one Nox' man s'yabloma nabotsotsi
Abanengi bathi I'm a lyrical killer
Angithathi ama chance ngiyasazi story sam
Bouga luv is not a poser but a winner
Angikwaziukuyeka into engiyiqalile
Kumele ngiyiqadelele
Angali isaka langenamara mina ngizospana ngathi ngilambile
Angikwazi ukuyeka into engiyiqalileKumele ngiyiqadelele
Angazi isaka langenamara mina ngizospana ngathi ngilambile
 
(Chorus x2)

-