Stundee Lyrics

[Verse 1: Da Kid X]

Bathi le-flow imdakadaka don’t mess around
Reiya lama-track spharaphara sesiphez’ kwakho
Sizwa bathi u-dope kulamalanga but no kulamalanga
Fede mletheleni i-tissue ukhiphi i-flow ngamakhala
I’m Cashtime basaze busy ngepanyapanya
It’s cash time batshele easy ngomrabaraba
I smash dimes I’m getting freaky ne-sphalaphala
So zap sign thole ngithi ngikukhiphele imangamanga
Le-swag izuk’shiya umavithivithi ubalabala
Manithi nithi nali i-ticket mara awukakabalwa
Bazocwala ngale quality ngithi basazokhala
Labo mrapper bazocwal’ ibiliti khuze abadala

[Verse 2: Smashis]

Eiy sani, ngiyangena ngicela uk’thola i-space sami
I stay hungry bomprapper ngibadla ngey’kathi
Your girl fly Play bunny let her play by me
Why you acting gay mina ngipheth’ i-straight sami
And I… so cool shine with no jewels
Still smash records ngathi angizwani ne old school
Ngishayi i-flow baphike ukuthi I’m signing local
Ene mangizwa bane-beef ngine braai to go too
Gee and I’m a young ensure still angi-deal nabashana
Ngishaya nge-pedophile flow idla batwana
So sikhipha badala la ziwa mak’lalwa
I-Cashtime ivuthelwi mpinqa badala

[Chorus]

Amabhodlela e-champagne in the bucket
Siyabazi abanje ngawe ungazo claima lakithi
Cashtime baba we balling way out of budget
Middle finger in the air like fuck it
Yeah we shut it down (Stundee)
We shut it down (Stundee)
We don’t fuck around (Stundee)
We shut it down… we shut it down down down

[Verse 3: Ntukza]

Himi i-starring kule game ungangi biza u-Chuck Norris
I’m married to the fame you should throw the rice for me
Ngifana nesdudla isihluleke ku-gym I will never loose
Mina engiyidlalelayo i-team I will never choose
Ukudlalela enye even if I had a choice to
Senza amaphepha niyeke ukusirasela ngama coins tu
I’m sick by nature rhymes should be in the coffin
Ngiyi signature that’s why ngihlala ngise formini
Ngisithatele i-medal nendlini ak’sana ne-space
K’dala bakhuluma malimi aqine aphele ne-taste
Ninje ngo-John mbhapatisi nifakana ngehloko
Labo mrapper-nyana bahipi ngizobafaka iskolo ho

[Verse 4: Ma-E]

Ngena ngapha phuma ngapha khanda liyshisa
Khuzwa ngapha hlupha ngapha k’khala majita
Ntwana ngiyasika biza u-nurse azosiza
Ngok’rapper angina masimba i-flow iphuz’ i-Stametta
Ntwana ngiyashisa ngiy’kara yekinsa
Namagama ngiyatsipa ngathi ngiyikara mayiqintshwa
Angisiy’ Big Nuz mara ukate ungapinjwa
Lana kuse Mjipa sizele ukukhanda ama-metre
Hoza lana my sister uzosimixa no-mister
Zikhala kahle zihamba kahle izinto zithi pabap’
Khulum’ imali maw’ngenayo tsotsi shut up
Suze le-roof ngiyabona uzam’ uk’thath’ i-cover

[Chorus]

[Verse 5: ABCrazy]

You know what time it is ABCrazy blowing up
You ain't poppin’ you know what you should quit
The music biz, patiently waiting
Getting rid of all those who are faking
Coz they constantly hating
And I’m still eating from the beats I’m making
I ain't even gotta holla I don’t have to say a word
I’m a player for real I’m on a field full of girls
No man is an island so me I’m forever grinding
The bank is like home these days forever smiling
Your music we don’t want to hear that’s wax up in my ear
Ask around in Nelspruit sweety I’m the man up in here
They say time is of the essence, the lord just keeps blessing me
Tell your girl to stop stressing me, it has to be the best of me

[Verse 6: K.O.]

I’m the go-getter flow sicker dough thicker
I fuck a gold digger, really I got these ho’s bitter
Yo sweetheart udila nenja estouti la
Nginiki i-ventilation give me some space B no Slikour
I dress fresh everyday yeses let them hate
I’m in that SS Chevrolet let’s accelerate
I got a backstage pass to your girl all access everyday
I need a big booty ho for my sex drive
Phela nje i-USB port for my flash drive
Yes I’m in the best five
A shot to your face you’ll need TLC for your left eye
We shut it down… down… down

-

Album: 
Now or Never
Song Year: 
2011

-

-