Stomp Lyrics

Album: 
Special Rekwest
Song Year: 
2010
Genre: 
Hip Hop

-

.

Yeah high on life
I mean knah mean
Bounce to it… yeah get down to it
I’m on the ground with it
Bheka… bheka…
 
On your marks get set thath’ uqcwala ngami
Noma bangathini ????? sihambe nawe
Bazoqcwala banamanga this is it here
This year u-feela who’s gon’ get a lift here
Put them up real high uze uthint’ izulu
Employees one side manje kufik’ iskhulu
On fire kush’ i-rhyme i-speaker sikhiph’ intuthu
Ufun’ i-beef foetzek thina sokufaka induku
Ngiyababa boys that’s it case closed
Kanti ubani ofaka i-BM when the gate close
Wena tubuka just run nje nge- pantyhose
Sokunika i-piano just so you can take notes
Ndaba mase ngiyenza kanje kukhala abafana
Shaya nge-flow ye netball idlala abantwana
Bona k’dala bacala skipa sabhala manyala
K’dala bala labobari ha ngifikile qcwala bazala
 
[Chorus]
1, 2, 3, stomp… 1, 2, 3 stomp
Siyabanyathela siyabakhanda like
1, 2, 3 stomp… 1, 2, 3 stomp
Siyabanyathela siyabakhanda boss
Ho… wait wait wait I aint done yet
Ho… wait wait wait I aint done yet
Ho… wait wait wait I aint done yet
Ho angabone wonke umuntu getting down yet
 
Ncono nihlanganise amakepana
Coz your boy slick ngathi ngizalwa ka Metane
Ngiy’khomba phambili ngibize uphondo lika pejana
Aw’bhambe umoya nje nge-cherry odlale inqaza enqani
You can yap kodwa ngiyazi niyaqcwala ngotsotsi
You know I kick ass ngathi angizwani nama donkey
So what you gon’ tell me
Ngishaya i-number ze-084 I’mo sell see
Ngiyazi yibaya ezinamasimba vele zi-paid up
Ukuthi mina ngi-blind nge-coke ngishaya ama-straight flush
Hamba uyolala mangaba aw’zwane nomsindo boss
Dressed to kill mangiphuma ngishaye ituku boss
Call me a gambler coz ngidlala ngenyuku mos
Sweety imali i-vas manje shake loso sibuno loss
K’dala ngifosta ngiyabona lona ngizolithola le-dollar
Phola bloma nama-cats ngidedele inja yakhona
 
[Chorus]
 
Okay ke … let’s play ke
Sphatha abantwana babaya kundlula i-day care
Ho leister you need to stay clear
Ungifaka amehlo emlomeni watch what you say here
Turn it up a bit aint no stopping it
Call the track Mickey D since you lovin’ it
Boy I’m telling you i-victory ngeke niy’nunke
Ukuthi nani ni-beyond repair man angeke nilunge
Ngok’rapper kamnandi making everybody dance
Udlala i-lotto uhlele phansi you don’t stand a chance
Hai ngiyabezwa bathi mina ngi-rapper i-kak eintlek
Kodwa i-scheme sami ngeke siyehle nje ngemali ye-cab
Listen, I can flip it many ways you with it
You with it I did it when you thought I didn’t
I kick it and kill it I’m with it if it’s empty fill it
Never been to the clinic forever stay sick with it
 
[Chorus]

-