Sondela lyrics

Eyami ndendwa eyami
Ohh ndiyayithanda lentombi
 
(Chorus)
Sondela sthandwa sondela
Na'uthando lwami lugqine lonke
Thath'uthando lwami Umqimb'uqalanye
 
Ehh yami ndendwa ehh yami
Ohh ndiyayithanda lentombi
Amehlo ayo ayandibulala
Ohh ndiyayithanda lentombi
Sondela
 
(Chorus)
 
Noma bengathini ngawe
Ehh ehh bamb'isandla sami
Ngowami lona ngowami
 
Ohh ndiyam'thanda lomntwana
Amehlo akhe ayandibulala
Ehh ndiyamthanda lomntwana
Ohh sondela
 
(Chorus)
 
Ngeke ndikuphoxe
Hee ntandwa yami
Ukuthula sthandwa sam'
Ngohlala ndingowakho ohh
Kude kude kuyovalwa
 
(Chorus)
 
Ngeke ndikuphoxe
Ngohlala ngikuthanda ngikuthanda
Ungowam' kude kuyovalwa
Ngeke ndikuphoxe
Hee ntandwa yami
Ngohlala ngingowakho ooh
Kude kuyovalwa
 
Ungakuphind'uhambe
Sthandwa sami

-

Album: 
Sondelani
Song Year: 
1997

-

-