Sizophum elokishini Lyrics

”But townships were never our homes, Mandingo! This is where the butchers that were the architects of the horror that was apartheid sent us to die of disease, filth and self-hate” – Eric Miyeni: The Only Black at a Dinner Party 
 
chorus:
Saphuma sihlupheka
Sashiy’ indlala
Siphethe inyembezi
Ezeminyaka
Siyabuza kungani
Sizwe esimnyama
Sihlala sihlupheka
 
Sihlala sihlupheka
 
Sizophum’ elokishini
Sizohamba kule ndawo
 
Sasizokumb’ igolide
Sadibana nempambano
Sizophum’ elokishini
 
Elixesha selilide
Sasizokumb’ igolide
Hayi hayi isiphambano
 
verse1:
Sandifikela sa…
Isiphambano
 
Sandichana ndingalindelanga
Isiphambano
Ndafik’ eGoli
Ndizokusebenza
Sandifikela sa…
Isiphambano
 
Sendimile andizazi ndizokwenza njani
Andinayo nemali
Ngathi sekuzofanele ndithembe
Izandla zam zindinyule
Sandifikela sa…
 
Isiphambano
 
(chorus)
 
verse2:
 
Ungakhali sula
Ezonyembezi
Sekusele ixeshana nje
Idlule le ndebe
Ngob’ izinto zonke zonke ziyadlula mbhem
Ungakhali sula
Ezonyembezi
 
Wena wandikhulisa
Wandenz’ inqaba ndisisithembiso sakho
Ungayeka ukunkqonkqoza mna ndikhona
 
Ungangavulwa lo mnyango
Ungakhali sula
Ezonyembezi
 
(chorus)

.

-