Sekunjalo Lyrics

Ngiyaphila manje hey hey
Ngigcwele impilo manje hey hey
Kuyalunga manje hey hey
Izinto zihamba kahle (izinto zihamba kahle)
Izinto ziyahlagana manje hey hey
Impilo iba mnandi manje hey hey
Konke kuyalunga manje hey hey
Sengiyabonga mina

Sekunjalo, sekunjalo
Sekunjalo, ngishonjalo

Keya phela jwale (jwale)
Mmele oikutlwa maatla jwale (jwale) hey
Dintho ditsamaya hantle
Dintho ditla hantle (dintho ditla hantle)
Dintho diakopana jwale (jwale)
Bophelo bomonate jwale (jwale)
Kaofela ditsamaya hantle (hantle)
Sebile kelebogile

Segojwalo, segojwalo
Segojwalo, kecho jwalo

Sekunjalo, sekunjalo
Sekunjalo, ngishonjalo

Segojwalo, segojwalo
Today is a good day, today is a good day (x4)
Segojwalo, kecho jwalo
Sekunjalo, sekunjalo
Sekunjalo

-

Album: 
Born Free
Song Year: 
2016

-

-