Sedilaka Lyrics

Sedilaka mponisetse tsela
Ke tsamaye
Ho, ho lefifing hape ho sebaka ntsamaise ha o le teng
Ha ke batle tsebo ya ntho tsohle
 
[Humming]
 
Timomomomo timomomomomo timomomomomo...
Eya eya eya heyaaaa aah hey timomomoo timomomoooo
Timomomoooo momo timomomomomomomomo timomomomomomo seedi - laka aah
 
See, sedilaka mponisetse tsela ke tsamaye, ho ho lififing hape ho sebaka ntsamaise
Ha ha ole teng hake bathe tsebo ya ntho tsotlhe

-

Album: 
The Soil
Song Year: 
2013

-

-