Sabela lyrics

  Udlala ngabantu emabhunwini babo
  Uyazigqekeza izindaba ngabantu
  Udlala ngabantu emabhunwini babo
  Uyazigqekeza izindaba ngabantu
  Uhola ngegazi labantu
  U hundred rand igazi lendoda
  Ubaqedile bo baphelile
  Lahle likajokwane likandaba
  Udlala ngabantu emabhunwini babo
  Uyazigqekeza izindaba ngabantu
  Udlala ngabantu emabhunwini babo
  Uyazigqekeza izindaba ngabantu
  Uhola ngegazi labantu
  U hundred rand igazi lendoda
  Baphelile ubaqedile
  Lahle likajokwane likandaba
  Kwaqhum'isililo kwaHlengwa
  KwaDlamini
  KwaBufulo
  KwaXele
  KwaMhlongo
  KwaMtshali
  NoMazibuko
  Uuu Helele Aw yelele
  Uuu Helele Aw yelele
  Chorus x2
  Mbambeni uSabela (Mbambeni umthakathi)
  Ubaqedile
  Ngolahle likajobane likandaba
  (Izingane zethu ziphelile)
  Izimpimpi zonke sigcwele umhlaba
  Siziqedile helele
  Wemaye babo
  Ngolahle likajobane likandaba
  Izimpimpi zonke sigcwele umhlaba
  Siziqedile helele
  Wemaye babo
  Ngolahle likajobane likandaba
  Besiyazwali
  Ooh bakhuluma ngawe
  Kanti nasePitoli
  Bayakukhokhela
  Ukhonjwa ngegama ngapha nangapha izwe lonke bo
  ESoweto kwaMashu eMlazi
  Ubaqedile
  Wo babe ubaqede bo
  Chorus
  Uuh Helele Aw yelele
  Uuh Helele Aw yelele
  Mbambeni siphelile madoda siphelile

-

Album: 
Sarafina!
Song Year: 
1992

-

-