Ringa Mo ft Mapaputsi Lyrics

[Repeat x5]
He… he baphi laba… he baphi laba
He… abo ringa mo

Ah –ah sure Ivy League boy
Ba ringa wrong laba, bana ku sdlala wrong laba
Baphinde ba sample wrong laba
Ngilande loxion ke ntwana ngiphet’ u-Paputsi
Ivy League, TS qwala, uzwa bathini…

Bathi ngi-sellout when I display my art for auction
Sengifilwa yilabafana bafaka i-same shit esok’sini
Masebafa ngendaba nje nge-witness esebok’sini
I blew up for the money nje nge-ATM eloxion
Ngifase gayi-two nje nge-shoelace elirounde ekok’sini
Baringe private nje ngemvelasi ephuma e-officini
Ba foke, now they on my 4-5 nje nge-four sten’
Bathi ngibabheka snaks kanti abayazi ngisyza i-coffin
I tried to push it on the low nje ngebari e-roofini
That’s why buggers didn’t know guthi ubani opopile
Asithat’ ukuhluganisa i-flow s’bone ubani omoshile
Ngapha ngiphaphamalisa i-dough nje ngetlama estovini
Uyichuna often, ses’khipha vula-vala e-oven
Masesibavila bayashisa nje ngezolo elihlok’silwe
Izolo ngiposiwe, ngifokiwe ngibonile bangicostile
Vandag ngiblomile ngipholile for today bangifokile
Baphi bona…

[Chorus x4]
He… he baphi laba (ababuye)
He baphi laba (Abobani)
He aboringa mo

Sure unganyatsi ilokish’ boy
Kasi seli-extended nje nge-two room and a garage
Ngisahlanganisa ama-sentence eintlek who are you to judge
Niziyenza ama-celebrity angana size living large
Kanti ningama-cell e-battery ene niyazi who is in charge
Nje ngempimpi emsebenzini nisiyenza abo-trusted
Nalabo bastard abasi-organizela i-casket
I’m long pass that fuck that awuthi kushe i-dumb sack
Ngiphet’ i-connection yomtlakase ngihamba under carpet
Abosis’ aba-sweet bakhuluma mas’lahli i-sight
You sick ngama-fits uyas’luma maw’bhamb’ i-mic
Aningisizi mara angishifthi uz’khuphula ‘ngathi une-hype
I’m the shit in the streets ‘ngathi kuqhume ama-sewage pipe
Ngithi bangibeke e-stasie bangitestisa nge-Gado
Bayaspita ene ba-spoiled nje nge-Subaru
Mina ngiqwala ibrukwe lam’ mara angis’shayi ngefaso
Ngishaya eqeleni nje nge-skilog esidlal’ i-Chicago
Qwala…

[Chorus x4]

Too many cameras and lights sicela uk’bon’ i-action
Lapha kuzophela ama-career fede if I mention
Bafun’ i-night school ene sgela esihamba ne-detention
Bana ma-line a-lang abora uk’ndlula i-que ye-pension
Lama-bars ahlala ekhula bane less passion
Hey ababuze e-Jangalala or e-KS extension
Ngapha s’ne-plug kuphagama umtlakase siyenz’ i-session
Mase baringa ukundlula ama-phone ase-reception
Okay phagama maw’phagama ngisangane maw’phazama
Mara irama lesazobaba mabak’bhamba ngalempama
Indaba nangizwane nokubalabala mara e-Bara usazolala
Bathi uk’keca ngalebodlela ingath’ wiy’banana kara
Wena uyayibala thina siyay’dlala qwala monies sala
Mak’ngakhala iphalafala kuyasimbakala madala
Twinsaver siphontsane naba sebacala lamanyala
Gumba-fire siyaidlala wayawaya till I retire qwala

[Chorus x4]

Yah vele injalo, Ivy League boy
Is what it is, TS what it is
Prokid that’s what it is
s’phusha ikasi ntwana labo ringa mo
Sure case next time niringa sharp grand
Sizoyenza ukuthi sithat’ i-phone sibhek’ eceleni
Nani nizothi manithi niyaringa s’ni-disengage or some shit
Ngoba niyaringa niringa too much yeses
‘mele siy’fake ku-vibrate manje this shit uyangi-verstaan
Eintlek uyangi-tolerate or uzongithola later

-

Featuring: 
Album: 
Dankie San
Song Year: 
2007

-

-