Phendula lyrics

Album: 
Phendula
Song Year: 
2013
Genre: 
Afro Soul

-

.

Nkosi yami phendula ngiyacela [x4] [Answer me my God, I ask you]

[Chorus:]
Phendula phendula phendula [x4] [Answer me, answer me, answer]

Sinikela kuwe sincamile ngokwethu [x4] [You sacrificed yourself for our sake]

[Chorus]

Umhlaba wonke, ujonge nguwe [You were pierced to save me]
Ihlube kuyethu, Yaziwa nguwe [You were stripped in public for us]
Anezifo zethu, Sophiliswa nguwe [You heal our diseases]
Unovuyo lwetu, Luvela kuwe [You appear to speak on our behalf]

[Chorus]

Hau Afrika, Afrika…

[Chorus]

-