Phakade Lyrics

Album: 
Rise Again
Song Year: 
2013
Genre: 
Afro Soul

-

.

Nguwen' obengimcela kumdali wam
Ma ngikhuleka ngingedwa
Ngicela uthathe isandla sami
Unginik' uqobo lwakho
Kuze kube ngunaphakade

[Chorus]
Naphakade (x2)
Ngifun' ukuba nawe namhlanje
Kuze kube ingunaphakade

Kuze kube ngunaphakade

Sengimtholil' engizohlala naye
Ngakh' impilo naye ngimthokzise
Wena uyintokozo yam
Uyisipho esihle empilweni yami
Ivulekl' inhliziyo yami
Oh manje sengiholwa nguthando
Ngikunika lonke ithemba lam
O akukh' ukungabaza
Ngingowakho ngunaphakade

[Chorus]

Ngifun' ukuba nawe ngoba

Ngibonga ngalolu thando onginika lona
Ngibonga nangenhlonipho ongibonisa yona
Ngibonga nangegama lakho ongipha lona
Lona, lona

[Chorus]

More songs