One night stand ft Busisiwe Lyrics

Album: 
The Orientation
Song Year: 
2012
Genre: 
Kwaito
Featuring: 

-

.

[Verse 1]

(Busisiwe)

Yaz abantu
Siya barocka
Yaz’amapoisa bayenza inkathezikupi
Othando luphi, futhi abanya bangi zuthi
Hell no
Angifuni imali yakho
Ayikho njalo
Sifuna ukujiva
Qheqheme neqolo
Sijiva qhoqhoqho
Sihlala mazolo
Asifun’ utshwala asifun’ izol
Sifuna kuphuk’ iziqha
Siphakami ngamadolo

(Professor)
Onga ngididisi
Onga ngibazisi
Onga ngididisi
Onga ngibazisi

[Chorus]

(Professor)
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i

Hell no

(Professor)
Onga ngididisi
Onga ngibazisi
Onga ngididisi
Onga ngibazisi

Hell no

(Professor)
Phuzulugologo noma udli logisi
Wang thanda kangaka yini nginchichisi
Ngiyazi uyababa dudu uyi penchisi
Ngiya kufrayiza nawe ongangi didisi
Ongayi thathi ithombe ongangi jumpisi
Masi fika endlwini please ongangi bhampisi
Ngoba bona baya hleka lova kanti yimpisi
Baku luma behleka yini ungafezi

[Chorus]

(Professor)
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i

Hell no

[Verse 3]

(Bucie)
Mizuzu wenza ngathi you gonna make a move
Uzenza cool, ungbiza la nge kwaito star attitude
Ok, bengi kujongile dude, thinking mmm he kinda cute
Now I’m looking fly in my prada and fendi
Kodwa uzongi biza nge one night stand
I can’t deal, I can’t stand it
I rather leave with my pride standing
Haibo

[Chorus]

(Professor)
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i
Angi understand-i,
You are my one night stand-i

Hell no