O Mohau Lyrics

Album: 
Rewind 2
Song Year: 
2015
Genre: 
Gospel

-

.

[Chorus]
Oh! Mohau wa modimo
Ke kwetsa e kakang
E ka ba ofe Molomo
O ka o bolelang?
'Na esale, o mphihlela
Ke maketse feela

Modimo, o n'o mphumane
Tseleng ya tahlelo
Tsa lefats'e di ntahile
Ke fedile kutlo

Ke pheella, ke mathela
Bosawana fela
Ke phehella,
Ke mathela
Bosawana fela

[Chorus]

More songs