Nyoso Lyrics

Song Year: 
2014
Genre: 
House

-

.

Bona,wa yitsi
O ka mmotsa ka tse dintji
S’ka mmotsa ka nyoso
Nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso
nyoso
Deejay,s’ka mmotsa ka nyoso
nyoso
Bona o tla mo utlwa are “I have a gig, ha kena nako ya banyana”
Nyoso!
S’ka mmotsa ka nyoso
 
(Chorus)
O mmotse ka menate (monate)
Mmotse ka diparty (party)
Mmotse ka dijo (dijo)
Mmotse ka music (music)
S’ka mmotsa ka nyoso
Nyoso (nyoso0Nyoso
Nyoso, nyoso
 
Verse
Bona ke go swaretse mothonyana mo
Ke mang motho?
Ah ah ah nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso
Bona swantse ko letsanyana next week
eh monna hao tsamayi le ngwanyana
Ah ko tsamaya ka scooter
Nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso
Bona kao botsa
Motho kono wina X5
Ko BMW bammotsisehore“ o beya banyana baba kae?”
A re “no ke percussionist ko beya meropa e me five”
O s’ka mpotsa ka nyoso
Nyoso!
 
(Chorus)
O Mmotse ka party (party)
mmotse ka monate (monate)
O Mmotse ka music (music)
Mmotse ka dijo (dijo)
S’ka mmotsa ka nyoso
Nyoso (he banna, nyoso)Nyoso
Nyoso (he banna)nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso (nyoso)
Nyoso (nyoso)
Eng? (nyoso)
Nyoso, nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso (nyoso)
Nyoso, nyoso
 
Verse
Ayi re tla re reng
mothe are “ha ke nyake ho hlapa”
“ha ke nyake ho nkga monate le ya attracter mang”
s’ka mmotsa kanyoso, nyoso!
“baby, I need to come to your place”
“No, ha ke teng, for what?”
Nyoso?
S’ka mmotsa ka nyoso
Bo PexAfrika
diDeejay tsa ho tuma
“No, I travel alone”
He banna
S’ka mmotsa ka nyoso
Eng? Nyoso, nyoso!
Aowa, s’ka mmotsa ka nyoso
Thekeni, ladies, banyana, mapyatla aka nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso
Nyoso!
“No I need to buy these new shoes I have R7000”
He monna ha o bhetjinyana?
Ke bhetja mang
He banna, nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso
Come on nyoso
Bona s’ka mmotsa ka nyoso
Nyoso!
Bona kere motho a ka ho tshepisha difeishi
Are monna s’kampotsa ka die ding
Eng?Nyoso
S’ka mmotsa ka nyoso
Bona o ka mmotsa ka everything
bo Jacob Zuma, Mbheki
Bona le diChocolate
Mara sebebebe wa mmotsa ka nyoso
 
(Chorus)
O mmotse ka monate (monate)
Mmotse ka party (party)
Mmotse ka dijo (dijo)
Mmotseka music (music)
S’ka mmotsa ka nyoso
Nyoso (nyoso)Nyoso
Nyoso, nyoso
O mmotse ka menate (monate)
Mmotse ka party (party)
Mmotse ka dijo (dijo)
Mmotseka music (music)
S’ka mmotsa ka nyoso
Nyoso (nyoso) Nyoso
Nyoso, party

-