Ntate Lerato La Hao Lyrics

Album: 
Restored (Live)
Song Year: 
2016
Genre: 
Gospel

-

.

Le ntsithabetsa kutlo, ke le ntlhollang;
Le ntletse pelo, le khaphatsehile,
Leme la ka le mpa le rarehile.
Ke mang ea ka bolelang…
Lerato le hlollang,
Rato la Molimo
Le bolokang?
Maliba—liba a teng a bilohang,
Rare, lerato la hao le hosele,
Boliba boo hase bo ka lekanngoang.
Ke mang ea ka bolelang…
Ho phatlalla, ho phahama ha löna;
Se mpang se ntimeletsa mehopolo
E nts‘le lerato la hao, Morena.
Ke mang ea ka bolelang…
löna ba leholimong, bakhethehi,
Ha le hloelisa koetsa ea lerato
Le sa tsejoeng botebo le moeli.
Ke mang ea ka bolelang…
E, Molimo o ratile molibe;
'Me molibe ea ratiloeng hakalo
Ke 'na, e, ke 'na ka sebele—bele.
Ke mang ea ka bolelang…

More songs