Nomvula Lyrics

Album: 
Buyelekhaya
Song Year: 
2015
Genre: 
Afro Soul

-

.

Ngeba syathandana
Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni
Ndibanjwa nguwe uyal' uba sthandane
Silal' emadongeni
Nguwe lo
Uyal' uba sithandane, silal' emadongeni
Ndenziwa nguwe uyal' uba sthandane
Silal' emadongeni
Bazali bam, ndibizeleni uNomvula wam
Thethani naye, ithani imbi le ndawo enam
Bazali bam, ndibizeleni isithandwa sam
Yithani kuso, ithani imbi le ndawo enam
Sithandwa sam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Oko ndilindile
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Sithandwa sam
Zalayisha imot' emasimini zalayisha
Akavel' uNomvula wam
Zalayish' imot' emasimini zalayisha
Ndiba ngathumel' abadlula ngendlela
Awuphenduli Nomvula wam
Ndiba ngathumela anbahlobo bakho
Awuphenduli Nomvula wam
Ndiba ngathumel' abadlula ngendlela
Awubuyi Nomvula wam
Ndiba ngathumela anbahlobo bakho
Awuphenduli Nomvula wam

More songs

-