Nomalanga Lyrics

Album: 
Inqolobane
Song Year: 
2008
Genre: 
Hip Hop

-

.

 
Ngakushiya we Nomalanga 
Ngakushiya we Nomalanga 
 
[Intro] 
Nomalanga ngibhala leziqwati sengiy’joni ehlathini 
Ngaphantsi kwa Commando O.R 
We are looking forward to coming back home 
And been with our loved ones 
I will write you letters and please send me pictures of the little ones 
But for now we have to fight for the freedom of mzansi 
 
Bathi indliziyo wami ibuhlungu namhlanje… 
 
[Chorus] 
Shiye babo… (shiye babo) 
Wo … wo … wo ( wo wo wo) 
Wo … wo … wo (wo Nomalanga) 
Nomalanga… (bathi shiye babo)\ 
(x2) 
 
[Verse 1] 
Sas’hlele kwaphantsi kwemthuzi wehlahla sidlala umlabalaba 
Mhla ngak’sasa ngizohamba ngathini ngizok’shiya Nomalanga 
Ngiyohlezi ngik’cabanga elokuqina lelanga ngikaka ngik’bhamba 
Ngiyazi ngiyahamba haw’kusho kuthi ngizokanga 
Ngiyobhala mak’phel’ inyanga ngithomele nemali ingane zethu soze zalamba 
Sobabili siyazi uhambo lwami emehlo wemamba 
Landele u-peace ngidakwe inyembezi zenkanyamba 
Wakhala wangibhamba kam’qenga wathamba 
Baba k’sasa ngiyahamba ngiy’ eLusaka 
Sweety Lavo k’mele ngiyolwela lomhlaba 
i-Azania hak’siyeyethu nomasiy’bhanga 
Solwel’ umhlamba webaba sfike amabubezi sihlale maweni wentaba 
Fak’ ingama lami emthandazweni maw’ thandaza 
Nomalanga ngiyak’shiya ngiyahamba ngiyozabalaza 
 
(Chorus) 
 
[Verse 2] 
It was 1985 ngipheth’ ikeje ngisehlathini 
Ngicabanga uNomalanga ephamp’ i-stove se-paraffin 
Siye e-Sophiatown epartyini soqantsela uMahlathini 
Ngidlala amaphupho buyela emhlabathini 
Qamela espilini vuka amehlo aqcwel’ inyembezi ngishay’ idenshini 
Ngitontsi ikeje ngichecke i-terrain iqhubeka i-mission 
Exile no fiction, iqwati isapheth’ i-matric iseposini 
Izolo I had a vison yebuso bakho emvakwe spoon e-kitchen 
Ngizoyilungisa indaba ka-Bexters injan’ invula iyangena endlini 
Impendulo ngizoy’thola nini, iqwati zami ayifik’ yini zonke zo-16 
Ngizobuya ngoyanga ozayo ungilinde estopini 
Mhlaka 12 kuNtlolanja 1990 Mandela will be out of prison 
Okwamanje ngisehlathini I’ll write you again Nomalanga working the system 
 
(Chorus) 
 
[Verse 3] 
Lafika lelolanga k’dala sililindele 
Sek’phele iminyanga emihlano sicrossile 
S’nungana nale nkululeko esilwelile 
Sgijima sgijimile sishay’ ijambo phola sijambolile 
Kodwa enalamhlanje angeke lishone ngingambonile 
Sathi singen’ emzansi ngishay’ istwetwe ngiquphile 
Izinto azisafani nelokishi seli-change-ile 
Kodwa nabo Spoti basase khoneni bablomile 
Ngiphakamis’ usikili hoezit baf’wethu sengibuyile 
Bakhala bekhalile ngopetrol okhuphukile 
Bangitshela uguthi umngani wami u-Paul ubodile 
Ngathi ngifika endlini, ingani zam’ zonke seyikhulile 
Bonke babethokozile ne-O’lady lijabulile 
Langibhuka emehlweni langibuza ukuthi ngihambe ngidlile 
Langihlalisa phantsi lang’buza ukuthi kukhona yini engik’zwile 
Lang’tshela ukuthi u-Nomalanga uswelekile 
 
(Chorus) 
 
[Bridge] 
Bathi indliziyo yami ebuhlungu namhlanje 
 

More songs

-