Noma kanjani Lyrics

Genre: 
Afro Soul
Featuring: 

-

.

[chorus]
Noma kanjani dali wam
(No matter what, my darling)
Ngeke ngik'shiye
(I will never leave you)
Sofa silahlane
(Till death do us part )
[repeat x4]
.
Whe dali wam
(O my darling)
Yintoni na ondenza yona mh?
(What are you doing to me?)
Mh xa ndivuka ekuseni, ndincumile
(Every morning I wake up with a smile)
Oh, kungenxa yothando lwakho
(It is all because of your love)
Yeah
.
Mna ndiyoyika ukubuza nesiduko sakho
(I'm afrid to ask you about your family)
Mhlawumbe syazalana
(Maybe we are related)
Oh, mntwan' omnntu
(Oh my baby)
Indlela obundiphethe ngayo izolo
(The way you treated me yesterday)
Ndisithathil' isigqibo
(I have made the decision)
Nakanjani, noma kanjani
(No matter what)
.
[chorus]
.
Ingaske ndisoloko ndihleli nawe
(I wish to always be with you)
Ingaske ungahambi, ubuyele ekhaya
(I wish you did not have to 
Leave me and go to your home)
Ingaske ubusuku bungadluli
(I wish tonight never ends)
Oko ndisibambile isandla sakho
(So I can hold your hand forever)
.
Ungowamm ndingowakho
(You are mine, I am yours)
Dali wam
(My darling)
Ndifuna wena ecaleni kwam
(I want you by my side)
Indlela obundphethe ngayo izolo
(The way you treated me yesterday)
Ndisithathil' isigqibo
(I have made a decision)
Ungowam, nomakanjani
(You are mine, no matter what)
.
[chorus]
.
Ungowamm ndingowakho
(You are mine, I am yours)
Dali wam
(My darling)
Ndifuna wena ecaleni kwam
(I want you by my side)
Indlela obundphethe ngayo izolo
(The way you treated me yesterday)
Ndisithathil' isigqibo
(I have made a decision)
(No matter what)
.
[chorus]

More songs

-