Nguye Lo Lyrics

Song Year: 
2015
Genre: 
House
Featuring: 

-

.

[Kelly]

Heeeh eeehhhh!

Ehhhhhhhh!

.

[Chorus]

Nguye lo, nguye lo

Nguye lon' owami

[repeat x4]

.

[Arthur]

Awu seng'yabhampa manje

Ngihambela phezulu

Awu sphala-phala sami

Ladum' izulu

Ufuna mina, I'm not available

Ngob' engimphethe, mina ngicomfortable

.

MIna mangsick' awukh' udokotela

Ungthint' emanonini, uyagcwalisela

Eish, lo thando lugcwele

Luze luyachitheka

Ongthath' ungbeke, ungbambe ungyeke

.

[Kelly]

Mina sengkhathele

Ukngena la ngiphuma la

Sengil'tholil' ubambo lwami

Umaqondana wami

.

Nguyen' ubaba 'banta bam

Nguyen' iphakade lami

Ila,ila, ila!

Ilaph' engyofa khona

Heeeeeh eeeh!

.

[chorus + Owam, owam, owam] x4

.

[Arthur]

Sengimtholile manje 

Ngindizel' emafini

Sengibhampela phezulu

Nguye lo, ah yebo nguye lo

Sengimtholile, angsabuyel' emuva

.

Angfune kuzwa lutho

Angfun' ukuzwa nex

Angsafun' omuny' umuntu

Angfun' esiny' istress

.

Awu, ngyabona mdali

Ungiphendulile, ungibonisile

Belok' ngilahlekile

Sengimtholile

.

[Kelly]

Yebo konke kwenzekile

Kodwa la kukhon' uthando

Indlel' ikhona

Nguwen' ubaba 'bantabami

Nguwen' iphakade lami

.

Mina nawe sohlala sthandana

Noba kungenzekani

Ila, ila, ila!

Ilapho ngzofa khona

Heeeeeh ehhhhh!

-