Ngiyekeleni Lyrics

Ngiyekeleni ngihambe ngiykhaya ezulwini
Ngiyekeleni ngihambe ngiyekhaya ezulwini
Thuba lisekhona sabela mngani wami
Masango avuliwe,avulelwe wena
Imini iyeza lapho azovalwa khona besesekuba kubi abangaphandle

Ngiyekeleni ngihambe ngiyekhaya ezulwini
Mamela amagama ami ngiyakucebisa ngoba ungumngani
Wami engimuthandayo ngohamba ngingena kumakhaya nama
Khaya langa Le ntsindiso selise duzane
Ngithi ngiyekeleni ngihambe ngiyekhaya ezulwini

-

Song Year: 
2009

-

-