Ngixolele lyrics

  Bengithi ngithi ngalinda ngalinda
  Oh ngithi kwaze kwashona ilanga
  We babo iyaphel'iminyaka
  Buya sthandwa buyelekhaya
  Ngiyabuza ngithi kwakutheni na
  Ngiyabuza ngithi kuzolunga na
  We babo ngiyacela sthandwa
  ngicela ubuyel' ekhaya
 
  (Chorus x2)
  Kungenxa yami
  Ngenxa yami
  Uhambile dali wami
  Ngixolele sthandwa sami
  Kawubuyele ekhaya
  Usakhumbula ukuthi ngathini kuwe mama
  Ufika la ungitjela ukuthi uyaxolisa
  Wangishiya nomukhukhu wami
  Ikhaya lethu khaya lethu webabo
  Uuuh ngiyaxolisa ngixolele ngixolele
  Ngeke ngikushiye futhi my lovi wami
  Sengiyajabula baba wengane zethu
  Sondela ngizokucabuza
 
  (Chorus)
  Bridge
  Buya
  Sondela
  Khawuleza
  Ngixolele sthandwa sami
  Kawubuyele ekhaya
  Buya
  Sondela
  Khawuleza
  Ngixolele sthandwa sami
  Kawubuyele ekhaya
  Aw musa ukungibhekisela phansi ma
  Aw baby my lovi
  Aw siphumulana sami yo yo yo
  Aw baby my lovi
  Aw sweetie thambo lami lekentucky
  Aw swidi lami lekukhwehlela

-

Album: 
Vuthelani
Song Year: 
2005

-

-