Ngibe Muhle Nami Lyrics

Song Year: 
2009
Genre: 
Gospel

-

.

Ngibonga, wena Jesu
Uma, ungibiza
Bengi...
Bengilahlekile
Manje, ngitholakele
Yay ngiyavuma
Ngisebenzise Nkosi yami
(Ngigeze baba)
Ngigeze ungigezisise
Ngibe muhle nami

Bengi... (Bengi)
Yintandane... (Bengiyintandane)
Nginge... (Oh nginge)
Ngingenakhaya (Ngingenakhaya)
Ngihamba... (Be ngihamba)
Ngilala Baba
Noma (Noma)
Kukuphi na
Suka kimi... (Suka kimi)
Suka kimi sathane (Suka kimi sathane)
Ngino... (Mina ngino)
Ngino Jesu wami (Ngino Jesu wami)
Uya... (Uya)
Uyangiphilisa
Ngizwa (Oh Ngizizwa)
Ngimusulwa

(Yebo ngiyavuma)
Yebo ngiyavuma
(Ngisebenzise Baba wam’)
Ngisebenzise Nkosi yam’
(Ngigeze Baba wam')
Ngigeze ungigezisise
(Ngibe muhle nam’)
Ngibe muhle nami