Ndyiyagodola Lyrics

Album: 
Qhubeka...
Song Year: 
2009
Genre: 
Afro Soul

-

.

[Chorus]
Ingab' uphi westhandwa sam
Kuyaband' aph' ekhaya
'Zobuya nin, oh dali wam
Mh, ndyagodola

Okoko wemk' aph' ekhaya
Eli khay' ayiselo khaya
Kumnyama lonk' ixesha
Mh ndyagodola

Andisakwazi nokulala
Kuyaband ubuthong' abukho
Ilanga selanditshonela
Mh ndyagodola

[Chorus]

Ingub'ezininzi mama, oh azindincedi
(Ho sthandwa sami x4)
Noba sendizifudumeza, oh akusebenzi
(Ho sthandwa sami x3)

Ingab' uphi westhandwa sam
Kuyaband' aph' ekhaya
'Zobuya nin, oh nunu wam
Mh, ndyagodola

Ingab' uphi westhandwa sam
Kuyaband' aph' ekhaya
'Zobuya nin, oh sana lwam
Mh, ndyagodola

Khawundixelele mama
(hay, hay, hayi, hayibo!)
Awundkhumbuli na wena?
(hay, hay, hayi, hayibo!)
Khumbul' ingoma yethu, yhoo
Sofa silahlane mna nawe

Khand'bonise mama
(hay, hay, hayi, hayibo!)
Ndiyilahle phi na le ngoma?
(hay hay hayi hayibo!)
Ubusuku bude ukuty' akungeni
Sofa silahlane mna nawe

Khand'bonise mama
(hay, hay, hayi, hayibo!)
Awundikhumbuli na wena?
(hay, hay, hayi, hayibo!)
Wenza ntoni na mama?
(hay, hay, hayi, hayibo!)
Awundikhumbuli na sthandwa sam
(hay, hay, hayi, hayibo!)
Ngob' uyayazi nawe andiphelelanga
Ngaphandle kwakho wena
(hay, hay, hayi, hayibo!)

Khandixelele mama
Sofa silahlane mna nawe
Ndyagodola

Khandixelele mama, ma
Uyandthanda, noba ndyagodola