Ndiyahamba Lyrics

Verse 1
Dali wam, sweetie wam
Uphina uuzobuya nini na
Bendisithi ndikwenzele konke
Okufunayo
 
Refrain
Bubomi bam andizenzi mama
Ukuzula okungaka andizenzi mama
 
Chorus
Ndikunike ntoni na
(ndikunik'uthando lodwa andikhathali)
Kodwa xa ndingekho
(lonk'ixesh'ungekho andilali)
 
Verse 2
Ndizakulanda nobuphi na
Uyafuneka ekhaya
Ndiyazi ubutofo nemali
Ayikuko konke ok'funayo
 
Refrain 
Bubomi bam andizenzi mama
Ukuhamb'okungaka andizenzi mna
 
Chorus 
Ufuna ntoni na
(ndinik'uthando lodwa andikhathali)
Kodwa xa ndingekho
(lonk'ixesha ngekho andilali)
Ndikunike ntoni na
(Ndinik'uthando lodwa andikhathali)
Kodwa xa ndingekho
(lonk'ixesh'ungekho andilali)
Ufuna ntoni na
(ndinik'uthando lodwa andikhali)
(lonk'ixesh'ungekho andilali)
Ndikunike ntoni na
(ndinik'uthando lodwa andikhathali)
He! xa ndingekho
(lonk'ixeshungekho andilali)

-

Album: 
Ndim Lo
Song Year: 
2006

-

-