Ndi nje ft. Thembisile Ntaka Lyrics

Album: 
Ndim Lo
Song Year: 
2007
Genre: 
Afro Soul
Featuring: 

-

.

  Kutheni kuthe cwaka
  Ngolwimi lwethu
  (Woo asazi)
  Owu! Yintoni na ntombi
  Zinwele zikabani na ezi (mmmh)
  Ma we!
  Awuzithandi indlel'oyiyo
  (Yitsh'uphinde mfana)
  Bhuti wam
  Awulithandi ulwimi lwakho
  (Yitsh'uphinde mfana)
  Khawuve
 
 (Chorus)
  Ndiyakuthanda
  Ke a o rata
  Ngiyathanda
  Ndyakurantsa
  TSHISA
  Ndiyakuthanda
  Ndiyamfuna
 
  Kutheni kuthe cwaka
  ngoThixo wakho (Mdumiseni)
  Hey bhuti wam
  Udak'ebusweni
  (Hayi) 
  Hayi hayi
  Awuzithandi indlela oyiyo
  (Hayi)
  Hayi, Hayi (Hayi)
  Sisi wam
  Awulithandi ibala lakho
 
  Noba sekutheni na (Ndohlala nje)
  Ewe ndim lo
  Zinwele zam
  Zohlala zinjalo
  Ewe ndim lo
  Ngekhe ndatshintsha
  Ndohlala ndinje
  Ewe ndim lo
  
  Zinzipho zam hm
  Zohlala zinjalo Ey! na
  Ewe ndim lo
  Ndinothando ndohlala ndinjalo
  Thembisile
  Nginjena ngoba ngingumAfrika
  Ngiyaziqenya ngengiyiko
  (Mmh mmh)
  Izinwele nezinzipho azisho 
 
  ukuthi ngingubani na
  (yishuphinde dadewethu)
  ngiyaziqhenya ngengiyikho
  Nginjena ngoba ngingumAfrika
  Ngiyaziqenya ngengiyiko
  (Mmh mmh)
  Izinwele nezinzipho azisho ukuthi ngingubani na
  (yishuphinde dadewethu)
  ngiyazithanda ngiyaziqhenya ngengiyikho
  Abazithandi abahloniphi ulimi lwabo
  (Mmh mawe) 
  
  Awul'thand'ulimi lwakho
  Ewe ndim lo
  Sobe ndatshintsha
  Ndohlala ndinje
  Ewe ndim lo
  Zinwele zam ezi
  Zohlala zinje
  Ndinovelwano
  Ewe ndohlala ndinjalo
  Ewe ndim lo
  
  Sobe ndatshintsha
  Ndohlala ndinje
  Ewe ndim lo
  Zinwele zam ezi
  Zohlala zinje
  Ndim lo
  Ndinovelwano
  Ewe ndohlala ndinjalo
  Ewe ndim lo

-