Moya o Mokgethwa Lyrics

Album: 
Joyous 19: Back to the Cross
Song Year: 
2015
Genre: 
Gospel

-

.

Moya mokgethwa tla
Onkise theresong
Tla o mphe matla phokolong
Montlhabanedi tla

Mosupatsela tla
O mpuse timelong
Ke tla go reta godimong
O mphihlisitse kwa

Mohlahli a bonang
Tsela mo lefsifsing
Moisa-batho- seeding,
Kwa nna ke kgopelang

Tla o mphe matla phokolong
Ke tla go reta godimong