Mmalo-We Lyrics

Mmalo-Weh
Mmalo-Weyiye
Mmalo-Weh
Mmalo-Weyiye
Mmalo-Weh
Mmalo-Weyiye 
 
Kanti mina uyangihlanyisa (you drive me crazy)
That's the beauty of an African, woman! 
Kanti mina uyangihlanyisa (you drive me crazy)
That's the beauty of an African, woman! 
Kanti mina uyangihlanyisa (you drive me crazy)
That's the beauty of an African, woman! 
 
[Verse]
Wamuhl' umuntu (what beauty)
Wamuhl' ehamba (beatiful walking)
Wamuhl' umuntu (what beauty)
Wamuhl' ehlezi  (beatiful sitting)
 
Amaziny' amhloph okweqh'obsika (teeth white like snow)
Unyathela Unyathela ngabantwana (stepping like stepping on children)
Wamuhl' um'Afrika (beautiful African)
Ubuhle bemvelo ubuhle bomuntu (natural beauty )
 
[Chorus]
Mmalo-We
Mmalo-Weyiye 
Mmalo-We
Mmalo-Weyiye 
Mmalo-We
 
Hha! Kwashu'mSuthu (the suthu says:)
(ladies singing in seSotho)
It was on Sunday afternoon
The sun was streaming through the leaves
Lovers were strolling up and down
 
Here comes a beauty dark queen
She comes from north going to south
Ubuhle bemvelo, ubuhle bomuntu
 
Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african (woman)
(Mama... wes'thandwa sami)
Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african (woman)
 
Wamuhl' umuntu
Wamuhl' elele
Ngithi wamuhl' umtanomuntu
Muhlo okonyezi lukhay' ebusuku
Muhlo okwelanga entwasa-hlobo
Muhle sengathi ugeza ngobisi
Wamuhl' um-Afrika
 
Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african (woman)
(Mama... wes'thandwa sami)
Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african

 

-

Album: 
Mmalo-We
Song Year: 
1993

-

-