Mkhuluwa lyrics

Genre: 
Gospel

-

.

[intro]
We mkhuluwa ndiyeke phela
Heh, heh, heh
[repeat x6]
.
We mkhuluwa ndiyeke phela
Ngoba mna ndiyahamb' andidlali
Hamb' andidlali
[repeat]
.
We mkhuluwa ndawfel' ekhaya
Ngoba mna ndiyahamba andidlali
Hamb' andidlali
[repeat]
.
Ye ndibhalela wena incwadi
Yokuthi ubuy' ekhaya
Kodw' andiyithol' impendulo
Nditsalela wena umnxeba 
Wokuth' ubuy' ekhaya
Kodw' andiyithol' impendulo
.
Ye ndibhalela wena incwadi
Yokuthi ubuy' ekhaya
Kodwa andiyithol' impendulo
.
Awundikhathaleli, awundithandi
Awundiphathi kakuhle, awundinaki
Awundi...
[repeat]
.
Ayikho lendaba
Mna nje ndiyahamba ndibuyel' ekhaya
Ayikho le ndaba 
Ndihleli kulendlu ndiyafa yindlala
(Awundi...)
[repeat x11/till end]

-