Mhlauphelamandla lyrics

Oh wangiphox' udali wam
Oh wangishiya switi wami
Ngenxa yokuthi awu, seyiphelil' imali yami
Oh oh
Wangbiza, wangbiza, wangbiza ngamagama
Wangtshela kuthi "sengithole abangcono"
.
[chorus starts]
Dali wam wangibuka wangenyanya
Uzong'khumbula mhla uphel' amandla
[repeat]
.
Hah ngithi phela mandla (phela mandla)
Phela mandla (phela mandla)
Ngithi phela mandla (phela mandla)
Phel'a' amandla (phela mandla)
Hey uzongkhumbula mhla uphel' amandla
.
Hay aphel' amandla (phela mandla)
Aphel' amandla yo (phela mandla) x2
Aphel' amandla ye (phela mandla)
Uzongkhumbula mhla uphel' amandla
[chorus ends]
.
Waphuma wahamba wathi "ngiy'eGoli"
Wangbhekisela phansi we sthandwa sami
Wakhuluma kabi ngomkhukhu wami bo
Ikhaya lethu, khaya lethu we babo
.
Ungicostile, ungishiyile
In a minute, let me finish ***
Uye wangishiya nengane zethu
He wayokhulisa he wayokhulisa
Omuny' umuzi weny' ndoda
.
[chorus]
.
[bridge]
Oh yeah yeah yeah x2
Haaayi yaa, ohh owuwooh
[repeat +]
Phel' amandla x4
Uzongkhumbula mhla uphel' amandla
.
[chorus]
.
[outro]
Oh yeah yeah yeah (Phel' amandla) x2
Haaayi yaa, ohh owuwooh
Uzongkhumbula mhla uphel' amandla

-

Album: 
Malaika
Song Year: 
2003

-

-